Závlahové systémy

Provádíme kompletní instalace profesionálních automatických závlahových systémů pro veškeré druhy a velikosti zahrad, parků a sportovišť.

Instalace mohou být prováděny jak souběžně s budováním nové zahrady, parku nebo hřiště, tak i dodatečně do již založených zahrad, anebo stávajících parků a hřišť.

Každé naší realizaci závlahového systému předchází zpracování profesionálního projektu. Ve vlastním projektu je řešen zdroj vody pro zavlažování (nádrž na dešťovou vodu, studna, vodovodní řád apod.), napojení tohoto zdroje na závlahový systém, optimální zavlažování trávníkových a výsadbových ploch, i způsob řízení a ovládání celého systému. Z vyhotoveného projektu tak vychází stanovený počet a typy postřikovačů, ovládacích komponentů, řídích jednotek, i spotřebního materiálu.

Optimálním zavlažováním se rozumí takové, které je pro zavlažovanou plochu rovnoměrné (nevznikají podmáčená nebo naopak nezavlažovaná místa), z hlediska spotřeby vody je úsporné a podle druhu zavlažované plochy také ohleduplné k rostlinám, keřovým porostům a stromům.

Řízení automatického závlahového systému je zabezpečováno řídící jednotkou, která na základě individuálního naprogramování spouští závlahový systém v nastavených dnech a časech a také dle požadovaného množství vody. Tyto jednotky se doplňují např. dešťovými senzory, které napomáhají optimalizovat a omezit zavlažování v době srážek, moduly pro dálkové ovládání prostřednictvím internetového připojení apod.

Automatické závlahové systémy nejen napomáhají vitalitě a zdravému růstu rostlin, stromů a trávníkových porostů, ale oproti manuálnímu způsobu zavlažování výrazně šetří čas a díky optimalizovanému dávkování také spotřebu vody.

Nabízíme:
  • Projektové řešení automatického závlahového systému
  • Dodávku veškeré technologie
  • Kompletní instalaci závlahových systémů včetně zemních prací
  • Pravidelnou údržbu a servis
  • Konzultace a návrh řešení zdarma
Fotogalerie