Naše služby

Kompletní přehled

Zahradně-architektonické služby – realizace

 • Realizace okrasných a přírodních zahrad
 • Zakládání nových trávníkových ploch
 • Výsadba stromů, dřevin a okrasných rostlin
 • Zakládání a úprava parků, historických i současných
 • Úpravy a obnovy veřejných prostranství
 • Tvorba dětských hřišť v přírodním stylu
 • Výstavba a obnova hřišť a sportovišť
 • Realizace okrasných jezírek, kašen a fontán
 • Instalace automatických závlahových systémů
 • Terénní úpravy, zemní práce a dodávky tříděných zemin
Zahradnické služby – péče a údržba

 • Jednorázová i pravidelná údržba všech druhů travnatých ploch
 • Kosení trávníků se sběrem travní hmoty nebo formou mulčování
 • Extenzivní mulčování ruderálních porostů
 • Svoz travní a dřevní hmoty a dalšího bioodpadu
 • Pravidelný sběr a úklid listí
 • Kompletní arboristické práce – veškerá údržba dřevin, redukční a bezpečnostní řezy stromů
 • Kácení stromů včetně kácení rizikových a pohotovostních výjezdů při pádech stromů
 • Úklid odpadu z komunikací a veřejných ploch
 • Čištění rybníků, potoků a vodotečí
 • Úpravy zelených ploch poškozených stavební činností
Koncepce, plány a odborné studie

 • Sestavení plánu základních prací údržby zeleně
 • Sestavení koncepce péče o zeleň a veřejnou zeleň
 • Sestavení zeleného pasportu pro péči o veřejnou zeleň v obcích a městech
 • Sestavení koncepce obnovy a údržby zeleně v historických objektech a na významných místech
 • Odborné posudky a studie – arboristické, botanické, architektonické, stavební a další
 • Zajištění kompletní realizace plánů a projektů
Poradenství a doplňkové služby

 • Komplexní zahradnické a zahradně-architektonické poradenství
 • Zpracování rozpočtů, poradenství s výběrovými řízeními a dotacemi
 • Poradenství v nákupu speciální zahradnické a komunální techniky
 • Odborný dohled nad stavebními činnostmi ve vztahu k zeleni
Filantropie, občanské a osvětové aktivity

 • Vypracování projektů s pozitivním společenským působením
 • Zajištění kompletní realizace projektů
 • Zajištění osvěty občanů (zpravodaj, semináře, setkání atd.)
 • Zajištění mediální prezentace projektů
 • Publikační činnost