Zakládání a údržba trávníků

Trávníky jsou často považovány za samozřejmost, za něco, co prostě existuje a nepotřebuje kromě příležitostného sekání žádnou péči nebo údržbu.

Trávník může mít množství funkcí. Ale také mnoho kvalit. Jeho účel může být estetický, buď ve formě intenzivně udržovaných okrasných trávníků anebo luk, kde tráva, byliny a květiny vzkvétají v harmonii s přírodou.

Trávník může rovněž fungovat jako plocha pro různé aktivity, například sporty, nebo mít obecný účel travnatých ploch. Toto je asi funkce, se kterou nejvíce přicházíme do kontaktu, neboť trávník ve skutečnosti používáme zejména pro procházky, sporty a hraní.

Trávníky jsou také cenné jako půdní úkryt, který chrání zemi proti erozi. Ostatní půdní kryty nemohou být použity k pokrytí takových rozsáhlých oblastí nebo být udržovány tak racionálně jako tráva, za tak nízké náklady.

Trávníky jsou hodnotné také ekologicky. Vyrábí kyslík a váže oxid uhličitý, dvě velmi důležité charakteristické veličiny.

Ale ať už je funkce trávníku jakákoli, musí se uvědoměle a odborně udržovat.

Nabízíme:
  • Zakládání nových trávníkových ploch setím nebo pokládkou přírodních trávníkových koberců
  • Jednorázovou i pravidelnou údržbu všech druhů travnatých ploch
  • Odbornou renovaci trávníků fotbalových hřišť
  • Kosení trávníků se sběrem travní hmoty nebo formou mulčování
  • Extenzivní mulčování ruderálních porostů
  • Svoz travní a dřevní hmoty a dalšího bioodpadu